euforion portal

Newsletter
banner
banner
Akcie
 

DIVADLO JÁNA PALÁRIKA, Trnava

 

Mesto Trnava má dlhú a bohatú divadelnú tradíciu.

Veď už na začiatku 17. storočia bolo jedno z najvýznamnejších centier jezuitského divadla v Uhorsku. Neskôr v Trnave pôsobili mnohé svetské nemecké a maďarské divadelné spoločnosti. Dejiny divadla v Trnave však výrazne ovplyvnili aj rozličné slovenské profesionálne súbory a slovenskí ochotníci.
Divadelnú budovu, v ktorej sa dodnes hráva, dalo ešte pred 170. rokmi (1831) postaviť mesto. Na jej priečelí je dodnes latinský nápis: Isthanc aedem Thaliae po suit senatus ac popolus Tirnaviensis (Tento dom Tálie postavil senát a obyvateľstvo Trnavy). Budova Trnavského mestského divadla, ktorá sa považuje za najstaršiu zachovanú budovu tohto druhu na Slovensku, prešla viacerými vonkajšími a jednou vnútornou prestavbou.(Podrobné informácie môžete získať zo staršej knihy Ladislava Čavojského Divadlo v Trnave).
V Trnave pôsobili aj také významné osobnosti slovenskej kultúry ako M. Schneider Trnavský alebo dramatik Ferko Urbánek.
Ako prvé profesionálne divadlo v Trnave pôsobilo v rokoch 1960 - 1965 Krajové divadlo Trnava. Po jeho zániku žilo divadlo v meste a na jeho okolí najmä zásluhou ochotníkov.
V roku 1974 sa konštituovalo v meste profesionálne činoherné zájazdové Divadlo pre deti a mládež. Súbor divadla vytvoril jeden ročník absolventov VŠMU, doplnený o niekoľko príslušníkov staršej generácie. Nastal tak najväčší trnavský divadelný paradox - najmladší súbor hral v najstaršom divadle a dosiahol aj najväčšie úspechy v doterajšej histórii divadla. Divadlo sa špecializovalo na tvorbu pre detského a mládežníckeho diváka. V roku 1990 bolo premenované na Trnavské divadlo. Mnoho z členov jeho najúspešnejšej generácie odišlo pôsobiť do bratislavských divadiel.
Divadlo, ktoré sa na základe rozhodnutia svojho zriaďovateľa Krajského úradu v Trnave premenovalo od 1. 1. 2002 na Divadlo Jána Palárika v Trnave, má v súčasnosti vo svojom repertoári inscenácie pre dospelých aj inscenácie pre deti. Mnohé inscenované predlohy tu vznikajú priamo v divadle ako pôvodné scenáre, dramatizácie prozaických textov alebo podstatné úpravy hier.
Po ročnej rekonštrukcii časti priestorov divadla v ňom na začiatku roka 2003 otvorili nový hrací priestor - Divadelné štúdio. K nemu pribudli aj nové priestory centrálnej šatne pre divákov - v starých klembových pivniciach pod divadlom.

Predaj vstupeniek:
Vstupenky sa predávajú v predpredaji na prevádzkovom oddelení divadla v pondelok až piatok od 9.00 do 12.30 hod. a od 14.00 do 16.00 hod. alebo hodinu pred každým predstavením v pokladni divadla.
Telefonicky si vstupenky môžete objednať na tel. č.: 033 / 5511 125.
Predstavenia, ak nie je uvedené inak, začínajú o 19.00 hod.
Zmena programu vyhradená!

Adresa: Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava
Riaditeľ: Emil Nedielka
Telefón: ++421 /33/ 55 11 353-4
Fax: ++421 /33/ 55 11 355
Internet: www.trnavanet.sk/divadlo
Mail: divadlotrnava@centrum.sk


Ohodnoťte:
23%

Hodnotené 61 krát.

Žiadne komentáre ku článku.

nový Pridaj nový komentár
Združenie euforionAdminwebdesign by CREAS