euforion portal

Newsletter
banner
banner
Akcie
 

DIVADLO ROMATHAN, Košice

 

ROMATHAN je v súčasnosti jedna z nemnohých profesionálnych rómskych divadelných scén v Európe.

V štruktúre slovenského divadelníctva pôsobí ako divadlo národnostnej menšiny. Hráva v rómskom a v slovenskom jazyku.

Slovenská republika ako jedna z prvých postkomunistických krajín v Európe zahrnula do svojich ústavných a iných zákonných noriem deklarácie, ktorými vysporiadala svoj historický dlh voči svojim občanom rómskeho pôvodu. Vládnym uznesením z apríla 1991 im priznala právo slobodne sa hlásiť k svojmu etnickému pôvodu a na svoj kultúrny rozvoj využívať také isté výhody, aké dovtedy užívali ostatné národnostné menšiny žijúce na území Slovenska. To bola základná podmienka pre vznik ROMATHANU, prvého rómskeho profesionálneho divadla u nás. Divadlo bolo zriadené v máji 1992 a ešte v tom istom roku sa uskutočnila jeho prvá premiéra - Miesto pre Rómov (réžia J. Šilan). Táto hudobno-dramatická freska z histórie a súčasnosti Rómov vzbudila veľký záujem doma i v zahraničí. Pri jej príprave sa zišli mladí talentovaní rómski umelci a skúsení nerómski odborníci a profesionáli. Skĺbením entuziazmu a profesionality sa zrodila inscenácia veľkých citov a silných expresívnych výpovedí, ktorá oslovovala rómske i nerómske publikum. Počas nasledujúcich troch divadelných sezón ROMATHAN sebavedomo vstúpil do celoslovenského kultúrneho života a začal sa presadzovať aj v zahraničí ako jej úspešný reprezentant.
Divadlo buduje svoj repertoár tak, aby v ňom pri tvorbe jednotlivých predstavení využívalo najmä rôzne podoby rómskeho umenia - tradičnú hudbu, piesne, tance, scénky zo života (Slepá šnúrkarka, Ako boh stvoril Róma, Rómska slza, Veľký primáš Baro). Od folklórnych výrazových prostriedkov sa súbor, do ktorého začali prichádzať absolventi Strednej umeleckej školy v Košiciach, postupne prepracovával k činohernému, muzikálovému a syntetickému herectvu (Zvädnutá ruža, Cigáni idú do neba, Stroskotanci, Prvý rómsky muzikál).
Divadlo svojím umeleckých a dramaturgickým záberom oslovuje všetky spoločenské vrstvy. Nakoľko vo svojom sídle má k dispozícii len malú sálu, hráva zväčša na cudzích scénach a na zájazdoch. Divadlo možno vidieť vystupovať nielen po domácich osadách, dedinách, mestečkách a mestách, ale aj po veľkých zahraničných metropolách ako Krakov, Budapešť, Viedeň, Praha, Mníchov, Paríž …
V súčasnosti sa divadlo uchádza o grant vo výške 3,5 mil. Sk. Získané financie majú slúžiť na vytvorenie mobilného javiska.

Predaj vstupeniek:
Divadlo nemá svoju stálu scénu. V Košiciach hráva najčastejšie v Divadle Thália. Je zájazdovým typom divadla.

Adresa: Štefániková 4, 040 01 Košice
Riaditeľ: Karel Adam
Telefón: ++421 /55/ 622 49 80, 622 06 19
Fax: ++421 /55/ 622 49 80
Internet:

www.romathan.sk


Mail: divadloromathan@stonline.sk


Ohodnoťte:
0%

Hodnotené 33 krát.

Žiadne komentáre ku článku.

nový Pridaj nový komentár
Združenie euforionAdminwebdesign by CREAS