euforion portal

Newsletter
banner
banner
Akcie
 

DIVADLO STOKA

 

Prvé neštátne alternatívne profesionálne a pomaly kultové divadlo. Jeho zakladateľom, umeleckým vedúcim, autorom a režisérom je Blaho Uhlár.

Divadlo Stoka vzniklo v januári 1991 ako výsledok dlhodobého úsilia režiséra Blaha Uhlára (1951) a výtvarníka Miloša Karáska (1960) v ochotníckom (s trnavským ochotníckym súborom DISK) i profesionálnom divadle (prešovské Divadlo A. Duchnoviča, Trnavské divadlo a ďalšie) o nové divadelné videnie. Od roku 1992 pravidelne hráva vo svojom pôsobisku v Bratislave - prízemná budova na Pribinovej ulici, v blízkosti novostavby Slovenského národného divadla.
Stokárske inscenácie sú vo väčšine prípadov výsledkom spolupráce všetkých zúčastnených tvorcov a vyznačujú sa dekompozíciou ich postáv, snahou zobraziť ľudské charaktery, pocity, túžby, stavy tela a duše či iné momenty ľudskej existencie.
V prvom desaťročí existencie Stoky (1991 - 2001) v nej videli diváci 20 premiér a približne 870 predstavení.
V Stoke pomerne dlho vydržali tvoriť viacerí divadelníci (zlon nastal v roku 2000). Z tých najskalnejších spomeňme Laca Keratu, Ľuba Burgra, Vlada Zboroňa, Zuzanu Piussi. Kríza a odchod niektorých hereckých osobností spôsobil rozpad repertoáru divadla.
V priestoroch Stoky svoje inscenácie hrávajú aj iné združenia, napríklad Združenie pre súčasnú operu (Údel, Smrť v kuchyni).
V Stoke sa so svojou tvorbou bratislavského publiku predstavujú aj iné slovenské profesionálne divadlá. K najčastejším hosťom v Stoke patrí aj rusínske Divadlo Alexandra Duchnoviča z Prešove, v ktorom B. Uhlár kedysi pôsobil.
Stoka stojí na čele neformálneho združenia nezávislých divadiel, ktoré sa usilujú o zrovnoprávnenie neštátnych divadelných subjektov so štátnymi v oblasti financovania a také systémové zmeny v slovenskom divadelníctve, ktoré by upevnili existencii nezávislých divadiel.

Predaj vstupeniek:
V Združení Stoka v pracovnom čase a hodinu pred predstavením v divadle.
Začiatok predstavení, ak nie je uvedené inak, je o 20.00 hod.

Adresa: Združenie STOKA, Pribinova 1, P. O. Box 235, 810 00 Bratislava
Riaditeľ: Blaho Uhlár
Telefón: ++421 /2/ 52 92 44 70
Fax: ++421 /2/ 52 92 44 63
Internet:

www.stoka.sk


Mail: stoka@stoka.sk


Ohodnoťte:
0%

Hodnotené 37 krát.

Žiadne komentáre ku článku.

nový Pridaj nový komentár
Združenie euforionAdminwebdesign by CREAS