euforion portal

Newsletter
banner
banner
Akcie
 

ŠTÁTNE DIVADLO KOŠICE

 

Divadlo so súbormi činohry, opery a baletu. Hrá na dvoch scénach.

V Košiciach, metropole východného Slovenska, má divadlo už viac ako šesťstoročnú tradíciu. Divadlo sa tu hrávalo na rôznych miestach - pod holým nebom, na provizórnych javiskách v drevených búdach, v školách aj v rôznych budovách. Súčasná budova Štátneho divadla Košice, ktorého názov sa v jeho doterajšej histórii viackrát menil, je historickou stavbou. Patrí k významným kultúrnym pamiatkam mesta a zároveň je dôležitou dominantou historického jadra Košíc. Budova z roku 1899, ktorá je dielom architekta Adolfa Langa (história ho označuje za jedného z najnadanejších architektov 19. storočia v Európe), sa zaraďuje aj medzi najkrajšie divadelné budovy v Európe (viac informácii o tejto divadelnej architektúre ponúka publikácia Príbehy divadelnej budovy v Košiciach, ktorú napísla E. Jonášová).
V súčasnosti košická divadelná budova nesie meno jedného z popredných slovenských divadelníkov - meno režiséra Janka Borodáča, ktorého v roku 1945 poverili organizačným a umeleckým vybudovaním profesionálneho divadla v Košiciach.
Štátne divadlo Košice vzniklo v roku 1945 pod názvom Východoslovenské národné divadlo (neskôr sa jeho názov niekoľkokrát menil ako v prípade mnohých iných slovenských divadiel). Pri jeho vzniku vychádzal zakladajúci riaditeľ Janko Borodáč zo štruktúry SND. Preto od začiatku počítal s integritou umeleckej tvorby troch súborov: činohry, opery / operety a baletu. Spočiatku sa mu však práve posledne menovaný vytvoriť nedarilo. Balet bol celé dva roky len akýmsi „služobným telesom“.
Činoherný súbor košického divadla vstúpil do kontextu slovenského divadelníctva premiérou hry Marína Havranová (15. 9. 1945). Takmer paralelne sa uviedol aj kolektív operného súboru – premiérou operety Poľská krv (6. 10. 1945). Prvý premiérový baletný večer bol v Košiciach v roku 1947 – na jeho programe boli balety Sylfidy, Morská panna a Polovecké tance.
Umelecký vývin činohry ŠDK doteraz najvýraznejšie ovplyvnil režisér J. Borodáč. V Košiciach zrežíroval 24 hier, polovicu z nich tvorili tituly zo slovenskej a ruskej klasiky. Borodáčovo cieľavedomé formovanie súboru v duchu realistických režijných metód zanechalo na hereckej tvorbe jeho členov trvalú stopu. A režiséri, ktorí v Košiciach dlhé obdobie pôsobili po Borodáčovom odchode, boli tiež jeho priamymi žiakmi alebo vyrástli pod jeho pedagogickým a umeleckým vplyvom. V súčasnosti je košická činohra v období akejsi konsolidácie po predchádzajúcich reorganizáciách, ktoré sa odrazili na hereckom súbore, dramaturgickom výbere i kvalite inscenácií. Naposledy so zámerom oživiť činohru, prišiel do Košíc za jej umeleckého šéfa režisér Roman Polák. K dispozícii má pre tento účel hneď dve scény – okrem hlavnej v historickej budove divadla aj scénu v bývalom štúdiu Smer.
Momentálne najväčším umeleckým reprezentantom Košíc je operný súbor divadla. Za obdobie svojej 50. ročnej existencie uviedlo toto telesom množstvo opusov zo svetovej, slovenskej a českej opernej literatúry. Zo spevákov, ktorí v opere ŠDK pôsobili a vypracovali sa na sólistov medzinárodného významu môžeme spomenúť S. Kopčáka, Š. Margitu, I. Kirilovú. Súbor pravidelne uvádza aj operetnú a muzikálovú tvorbu (Sladká Charity, Oliver).
Balet ŠDK je jedným z dvoch slovenských profesionálnych telies, ktoré sa venujú uvádzaniu klasickej baletnej literatúry. V súčasnosti má tento súbor vo svojom repertoári šesť titulov pre všetky vekové kategórie divákov – od rozprávok po moderné tanečné diela.

Predaj vstupeniek:
Lístky sa predávajú v pokladni divadla od pondelka do piatku od 9.00 do 17.30 hod., v sobotu od 10.00 do 13.00 hod. Viac informácií získate na tel.: 055/ 622 12 34
Večerná pokladňa je otvorená denne v čase 18.00 - 19.00 hod..
Rezervácia a predaj lístkov na predstavenia v historickej budove divadla a v Štúdiu na Hlavnej 76
Prevádzka: 055 / 622 12 33
Pokladňa: 055/ 622 12 34
Fax: 055/ 622 82 35
Zmena programu vyhradená!
Večerné predstavenia, ak nie je uvedené inak, začínajú o 19.00 hod.

Adresa: Hlavná 58, 042 77 Košice
Riaditeľ: Mgr. Peter Himič
Telefón: Spojovateľka: ++421 /55/ 622 82 33
Fax: ++421 /55 / 622 82 35
Internet:

www.sdke.sk


Mail: sdke@sdke.sk


Ohodnoťte:
0%

Hodnotené 53 krát.

Žiadne komentáre ku článku.

nový Pridaj nový komentár
Združenie euforionAdminwebdesign by CREAS